Om diamanter

om_diamanter

OM DIAMANTKVALITET
For mange mennesker er diamanter et symbol på kjærlighet, mens for andre er de en god investering. For de fleste kan to diamanter i samme størrelse fremstå mer eller mindre like, men ikke alle vet at den ene kan være dobbelt så dyr som den andre. Det er de såkalte 4 C-ene som bestemmer diamantens kvalitet. De 4 C-ene er carat, color, clarity og cut. Eller vekt, farge, renhet og slipegrad på norsk. Det anbefales å sette seg i begrepenes betydning før man kjøper en diamant da denne kunnskapen kan spare deg tusenvis av kroner ved valg av den riktige diamanten. Gullshoppen’s diamanter har diamantkvalitet TW/SI på alle standardvarer. På produkter der det er oppgitt med GIA- eller EGL-sertifikat gjelder graderingen som står i sertifikatet. Vi mener at når først kjøper en diamant så skal det være en investering som varer livet ut.

CARAT (Vekt)
Diamantens vekt blir målt i carat. 1.00 carat tilsvarer 0.20 gram. Som regel tilsier større carat høyere verdi.

COLOR (Farge)
Diamanter kan forekomme i mange forskjellige farger. De vanligste diamantene er hvite. Disse diamantene blir rangert fra D til Z, der D er fargeløs og Z er gulaktig. Fargeløse diamanter er svært sjeldne og har høyere verdi, mens gule diamanter er mer vanlige og har lavere verdi. Dette systemet ble utarbeidet av Gemological Institute of America (GIA), og er det mest brukte systemet på verdensbasis inkludert det norske markedet.
Under foreligger beskrivelse av de ulike fargegradene.

River – sjeldnest hvit.
River diamanter er de mest eksklusive diamantene, og er svært sjeldne.

Top Wesselton – sjelden hvit.
Denne fremstår som helt hvit og er blant de mest populære fargene fordi den passer godt til både små og mellomstore diamanter. Dette er fargen som Gullshoppen A/S benytter i sine diamanter.

Wesselton – Hvit.
Disse diamantene fremstår som hvite.

Top Crystal/ Crystal  – Lett tonet hvit.
Diamantene fremstår som hvite med noe synlig gulskjær.

Top Cape – Tonet hvit.
Diamanten fremstår som en blanding av hvit og lys gul farge.

Cape – tonet hvit.
Diamantenes farge minner om lysegul, med mindre synlig hvit farge.

Cape – Lett gullig.
Diamantene fremstår som lysegule. De har ikke lenger synlig hvit farge.

CLARITY (Renhet)
De aller fleste diamanter har små eller store inneslutninger, også kalt uklarheter. Jo mindre inneslutninger det er i en diamant jo høyere er verdien på diamanten. Inneslutningene kan forekomme i forskjellige farger og former. Diamantens renhetsgrad fastsettes ved å studere diamanten under 10X forstørrelses lupe.

Dagens graderingssystem er utarbeidet av Gemological Institute of America (GIA). Under foreligger de ulike renhetsgradene, som blir brukt over hele verden.  Det finnes ikke to helt like diamanter med helt like inneslutninger. Gullshoppen A/S benytter renhetsgraden SI i sine diamanter.

Under foreligger beskrivelse av de ulike renhetsgradene.

FL-IF: Absolutt transparent, fri for inneslutninger.
Disse diamantene har ingen synlige inneslutninger under 10x forstørrelse. Dette er de klareste og mest sjeldne diamantene som finnes. Diamantene er helt klare for det blotte øyet.

VVS1-VVS2: Meget, meget, små inneslutninger.
Disse diamantene har inneslutninger som er veldig vanskelige å oppdage under 10x forstørrelse. Ofte trenger man et godt trent øye for å finne disse. Diamantene er helt klare for det blotte øyet.

VS1-VS2: Meget små inneslutninger.
I slike diamanter finner man veldig små inneslutninger under 10x forstørrelse. Det er ikke mulig å se inneslutningene med det blotte øyet i diamanter med VS1 eller VS2 klarhet.

SI1-SI2: Små inneslutninger.
I disse diamantene finner man små inneslutninger under 10x forstørrelse. Disse kan være sorte eller hvite. Gullshoppen A/S benytter ikke diamanter med sorte inneslutninger.

P1 (I1): Inneslutninger.
Synlige små inneslutninger med det blotte øyet. Inneslutninger er synlige.

P2-P3 (I2-I3): Store og/eller mange inneslutninger.
Synlige inneslutninger som bryter lysets gang i diamanten. Diamanten er av dårlig kvalitet og koster mye mindre enn diamanter med bedre renhetsgrad. Man bør unngå denne graden på både store og små diamanter.

CUT (Slipegrad)
Den fjerde C-en som avgjør diamantens kvalitet, er måten diamanten er slipt på. Slipegraden refererer til diamantens proporsjoner, og er den eneste av de fire C-ene som er direkte påvirket av mennesker, i motsetning til å være påvirket av naturen. Diamanten med høyere slipegrad har høyere verdi enn de med lav slipegrad. Slipegraden avgjør lysrefleksjonen i diamanten, noe som er meget viktig for diamantens utseende og glans.

Diamanter blir slipt i et visst antall fasetter, med separate flate overflater. De er basert på en matematisk formel, som bestemmer de eksakte proporsjoner, vinkler og plassering av fasettene, for å få en best mulig lysrefleksjon i diamanten.

Slipegraden deles opp i flere kategorier: Excellent (Utmerket), Very Good (Veldig god), Good (God), Fair (Rimelig) og Poor (Dårlig).

Diamanter med dårlig eller rimelig slip er ofte for grunt eller for dypt slipte. I dypt slipte diamanter vil noe av lyset som kommer inn i diamanten forsvinne ut av motsatt side av paviljongen. I diamanter med grunn slip, vil mesteparten av lyset forsvinne ut gjennom paviljongen, og dermed vil diamanten få en dårligere glans.

Diamanter som har utmerket, veldig god eller god slipegrad regnes som godt slipte diamanter. I diamanter med god slip, vil lyset som entrer diamanten reflekteres av fasettene, og spre seg gjennom toppen av diamanten. I utmerket slipte diamanter vil det aller meste av lyset reflekteres tilbake, noe som gir en nydelig glans. Slike diamanter er svært sjeldne.

CE-DIAMANTER.
CE-diamanter er klarhetsforbedrende diamanter (Clarity Enhanced), og er en diamant som i utgangspunktet er av veldig lav kvalitetsgrad. Under trykk blir disse diamantene tilført en substans (glass, eller annet) som har lik lysbrytning som diamanten. Det resulterer i at diamanten fremstår som mye renere. Substansen som brukes har også ofte en blålig farge som gjør at fargen på diamanten kan bli forbedret.  CE-diamanter er billigere enn ubehandlede diamanter. Gullshoppen selger IKKE CE-diamanter, kun naturlige og ubehandlede diamanter.

Rull til toppen